Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Mediální partner rozvoje

vzdělávání na Liberecku a Jablonecku

Aktuality

14.09.2021 14:33
Vážené ředitelky, vážení ředitelé,  dovolujeme si vás pozvat na...
14.09.2021 14:32
Vážené učitelky, vážení učitelé, zveme Vás i rodiče vašich žáků na diskuzní setkání na...
14.09.2021 14:32
Vážené učitelky, vážení učitelé,  zveme Vás i rodiče vašich žáků na vzdělávací seminář na...
02.09.2021 08:53
Vážené učitelky, vážení učitelé a vážení studenti českého jazyka, zveme vás na vzdělávací...
02.09.2021 08:52
Vážené učitelky, vážení učitelé a vážení studenti českého jazyka, zveme vás na vzdělávací...
19.08.2021 10:27
Vážené ředitelky, dovolte abych Vás pozval na neformální setkání ředitelek mateřských škol u...
24.06.2021 13:34
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové, vážení...
10.06.2021 10:25
Vážené paní, Vážení pánové, zveme Vás na vzdělávací kurz pro volnočasové pedagogy na...
14.05.2021 10:17
Milí rodiče a učitelé, zveme Vás na přednášku na téma „Děti, digitální závislost a...
14.05.2021 10:16
Vážené učitelky, vážení učitelé, zveme vás na vzdělávací seminář pro pedagogy, na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Místní akční skupina Podještědí z. s. nám. Bedřicha Smetany 10
463 43 Český Dub
info@map-lbc-jbc.cz