Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Mediální partner rozvoje

vzdělávání na Liberecku a Jablonecku

Aktuality

01.04.2021 20:08
Vážené učitelky, vážení učitelé, studentky a studenti českého jazyka, příznivci...
15.03.2021 14:03
Vážení ředitelé, vážené ředitelky,  zveme vás na webinář pro podporu řízení školských...
15.03.2021 14:02
Vážené učitelky, vážení učitelé, zveme vás na webinář pro podporu výuky nejenom v distanční...
15.03.2021 14:02
Vážené ředitelky,  zveme vás na webinář pro podporu řízení školských organizací, na...
15.03.2021 13:57
Dobrý den,  zveme Vás i rodiče vašich žáků na diskuzní besedu na téma Komunikace ve...
22.02.2021 08:58
Dobrý den,  zveme Vás i rodiče vašich žáků na přednášku na téma Kde se tvoří i boří...
22.02.2021 08:56
Vážené učitelky, vážení učitelé,   zveme vás na vzdělávací seminář pro pedagogy, na...
19.01.2021 18:31
Vážení rodiče, žáci a výchovní poradci, zveme Vás na online setkání na téma: Jak spolu s...
18.01.2021 18:32
Vážené učitelky, učitelé a studenti českého jazyka, zveme vás na webinář pro podporu výuky...
25.11.2020 07:27
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rovné příležitosti v rámci...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Místní akční skupina Podještědí z. s. nám. Bedřicha Smetany 10
463 43 Český Dub
info@map-lbc-jbc.cz