Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Mediální partner rozvoje

vzdělávání na Liberecku a Jablonecku

Aktuality

09.11.2020 10:41
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rozvoj zájmového a...
05.11.2020 13:39
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rozvoj matematické...
05.11.2020 13:39
Dobrý den, dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rozvoj čtenářské...
29.10.2020 06:50
Vážení pedagogové, rád bych Vás pozval na online setkání Společenství praxe, organizované...
14.10.2020 20:23
Městská knihovna Jablonec nad Nisou a statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Místní...
13.10.2020 13:32
Vážení pedagogové, informujeme Vás o zrušení semináře Žáci...
08.10.2020 07:06
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, informujeme Vás o zrušení říjnového výjezdního...
30.09.2020 17:15
Dobrý den, zveme Vás i rodiče vašich žáků na další diskuzní setkání na...
30.09.2020 17:13
Dobrý den, informujeme Vás o zrušení besedy Jak na sourozence - Příchod dalšího...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Místní akční skupina Podještědí z. s. nám. Bedřicha Smetany 10
463 43 Český Dub
info@map-lbc-jbc.cz