Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Mediální partner rozvoje

vzdělávání na Liberecku a Jablonecku

Aktuality

25.09.2020 08:15
Rádi bychom Vás pozvali k účasti na literární soutěži vyhlášenou Městkou knihovnou Jablonec nad...
11.09.2020 14:06
Dobrý den, zveme Vás i rodiče vašich žáků na posezení k tématu Máme doma školáka –...
09.09.2020 13:18
Dobrý den,  zveme Vás i rodiče vašich žáků na diskusní setkání na téma Jak na...
09.09.2020 13:17
Dobrý den, zveme Vás i rodiče vašich žáků na diskuzní setkání na téma Jak na...
08.09.2020 07:22
 Vážení pedagogové a odborníci,  srdečně vás zveme na seminář Rovné příležitosti...
31.08.2020 00:00
Vážení pedagogové, srdečně vás zveme na seminář Jak nevyhořet v pedagogické...
08.07.2020 16:55
12. 7. 2020 bude hostem Radia Contact Liberec člen zpracovatelského týmu MAP II p. Petr Ponikelský....
31.03.2020 19:10
Pozvánka na seminář "CHOD ŠKOLY V NOUZOVÉM REŽIMU". Pondělí 6. 4. 2020, 9:00 hod. Seminář se...
31.03.2020 13:17
Sdružení místních samospráv pořádá - webinář - Regionální školství v podmínkách nouzového stavu s...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Místní akční skupina Podještědí z. s. nám. Bedřicha Smetany 10
463 43 Český Dub
info@map-lbc-jbc.cz