Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Mediální partner rozvoje

vzdělávání na Liberecku a Jablonecku

Aktuality

30.03.2020 21:49
Řídicí orgán OP VVV vydal z důvodu možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii...
24.01.2020 16:08
Místní akční skupina Podještědí společná se základní školou Lesní, základní školou Ostašov a...
26.06.2019 14:08
Z důvodu zahájení projektů MAP II a nutnosti vytvořit pro tyto projekty internetovou prezentaci,...
26.06.2019 14:01
MAS Podještědí z.s. zahájila či připravuje zahájení realizace nových projektů v oblasti vzdělávání,...
13.06.2019 12:21
Do záložky MAP Liberecko → Zpracování MAP → Výstupy byl vložen návrh aktualizace Strategického...
13.06.2019 12:18
Do záložky MAP Jablonecko → Zpracování MAP → Výstupy byl vložen návrh aktualizace Strategického...
05.02.2019 22:24
Strategický rámec MAP Jablonecko byl aktualizován k 30.1.2019. Znění aktualizovaného SR je k...
05.02.2019 22:22
Strategický rámec MAP Liberecko byl aktualizován k 30.1.2019. Znění aktualizovaného SR je k...
04.01.2018 09:35
Aktuálně probíhá aktualizace Strategického rámce MAP Jablonecko, která bude schvalována řídícím...
04.01.2018 09:24
Aktuálně probíhá aktualizace Strategického rámce MAP Liberecko, která bude schvalována řídícím...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Místní akční skupina Podještědí z. s. nám. Bedřicha Smetany 10
463 43 Český Dub
info@map-lbc-jbc.cz