Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Mediální partner rozvoje

vzdělávání na Liberecku a Jablonecku

Aktuality

03.02.2017 15:17
Aktualizovaná verze Strategického rámce MAP (schválená Řídícím výborem MAP 20.12.2016) vstoupí v...
05.12.2016 12:18
Výzva pro ředitele MŠ a ZŠ a zřizovatele MŠ a ZŠ ve správním obvodu ORP Liberec a ORP Jablonec nad...
28.11.2016 17:26
Do výstupů jednotlivých MAP byly doplněny aktualizované verze investičních priorit MAP ke dni...
27.11.2016 18:11
Ve dnech 6. a 8. 12. 2016 proběhne 3. jednání Řídícího výboru MAP Jablonecko a Liberecko. Pozvánky...
21.11.2016 22:07
Do sekcí MAP Liberecko a MAP Jablonecko byla vložena aktuální verze místních akčních plánů.
24.10.2016 17:25
U obou MAP v sekci podklady (bod C) byly umístěny dotazníky pro ředitele MŠ a ZŠ a starosty obcí...
24.10.2016 17:24
U každého MAPu v sekci Podklady (bod A a B) byly umístěny ke stažení formuláře projektových záměrů...
19.10.2016 18:45
Provoz speciálních webových stránek pro zpracování MAP Liberecko a MAP Jablonecko byl zahájen.
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Kontakt

Místní akční skupina Podještědí z. s. nám. Bedřicha Smetany 10
463 43 Český Dub
info@map-lbc-jbc.cz